Чемпионат России

Команда «Лада» — чемпион России 2002 года

 

Команда «Лада» — чемпион России 2003 года

 

Команда «Лада» — чемпион России 2004 года

 

Команда «Лада» — чемпион России 2005 года

 

Команда «Лада» — чемпион России 2006 года

 

Команда «Лада» — чемпион России 2008 года